We werken uitsluitend met vrijwilligers!

Hoe kun je helpen?

Medical Checks for Children is een kleine en onafhankelijke organisatie en werkt alleen met vrijwilligers. Deze vrijwilligers betalen zelf hun reis- en verblijfkosten.

We hebben financiële middelen nodig om onze werkzaamheden op een goede manier te kunnen uitvoeren. Deze middelen worden gebruikt voor het lokaal aanschaffen van geneesmiddelen en voor lokaal vervoer. We doen alleen de écht noodzakelijke uitgaven.

Wij zijn er dan ook trots op dat 90 cent van iedere gedoneerde euro ook daadwerkelijk wordt besteed aan het doel van MCC: het leveren van basisgezondheidszorg aan kinderen in ontwikkelingslanden.

Je kunt Medical Checks for Children ondersteunen met een financiële gift of - in beperkte mate - met goederen.