Uw schenking is aftrekbaar van de belasting!

Fiscale aftrekbaarheid

Particulieren - schenken en inkomstenbelasting

De aftrek bij de Belastingdienst geldt voor zover de schenking meer bedraagt dan 1% van het zogenaamde verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek (met een minimum van 60 euro). Hoe meer u schenkt, hoe hoger de aftrek en des te hoger het fiscale voordeel. Maximaal kunt u giften tot een bedrag van 10% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek aftrekken. Heeft u een partner? Dan kijkt de fiscus naar het gezamenlijk bedrag van de verzamelinkomens vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. 

De fiscus accepteert als bewijs het dagafschrift van de bank waarop duidelijk wordt dat de gift daadwerkelijk is overgemaakt. 

Bedrijven - schenken en vennootschapsbelasting 

Giften

De drempel voor giftenaftrek voor bedrijven (€ 227) is vervallen. Bovendien is de maximale aftrek in 2012 verhoogd van 10% naar 50% van de netto winst. De aftrek moet wel onder de € 100.000 blijven. 

De fiscus accepteert als bewijs het dagafschrift van de bank waarop duidelijk wordt dat de gift daadwerkelijk is overgemaakt. Bedrijven die op de website van Medical Checks for Children doneren, ontvangen via de mail een PDF-factuur. Dit geldt voor de fiscus ook als bewijs van sponsoring. 

Sponsoring

Als u een Team Captain van Medical Checks for Children bij een aktie sponsort – dan wil dat zeggen dat Medical Checks for Children uw bedrijf in ruil voor financiële steun een tegenprestatie biedt. Dan ziet de fiscus dat als een normale (marketing)kostenpost. De financiële inbreng is in dat geval 100% aftrekbaar. Een sponsor ontvangt van Medical Checks for Children een betalingsbewijs c.q. factuur. 

Medical Checks for Children heeft van de Belastingdienst de erkenning als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (kortweg: ANBI) gekregen en is daarmee vrijgesteld van de heffing van schenkingsrecht. Voor meer informatie verwijzen wij naar: www.belastingdienst.nl