Uw nalatenschap is belangrijk!

Nalaten aan MCC

Ook na uw leven kunt u via een nalatenschap van betekenis zijn voor de gezondheid van kinderen in de derde wereld. Door Medical Checks for Children als begunstigde in uw testament op te nemen, kunt u een blijvende rol van betekenis spelen in hun leven.

Er zijn allerlei mogelijkheden om Medical Checks for Children met een nalatenschap te steunen:

Wilt u een gift nalaten aan Medical Checks for Children, dan moet dat vastgelegd zijn in uw testament. U bepaalt immers zelf wie uw erfgenaam is. Dat kunnen personen zijn, maar u kunt ook een Goed Doel - zoals Medical Checks for Children - als (mede)erfgenaam benoemen of een legaat nalaten. Maakt u géén testament en heeft u geen kinderen, dan erven uw familieleden. Zijn die er niet, dan gaat alles naar de staat.

Legaat

Wilt u een bepaald geldbedrag, een huis, een stuk land of een waardevol schilderij uit uw erfenis nalaten, dan heet dat een 'legaat'. De ontvanger van dat legaat is niet aansprakelijk voor eventuele schulden uit een erfenis. Wanneer Medical Checks for Children een legaat ontvangt, hoeft zij als Goed Doel sinds 1 januari 2006 geen successierecht te betalen.

Testament

Een testament laten opmaken door een notaris gaat vrij eenvoudig. De kosten ervan zijn afhankelijk van uw wensen: hoe complexer de wensen, hoe hoger de kosten. Medical Checks for Children neemt deel in Instituut Goed Nalaten dat onafhankelijke informatie verschaft over nalatenschappen in het algemeen en ten behoeve van Goede Doelen in het bijzonder. Maar uiteraard kunt u met vragen ook bij uw notaris terecht.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar: 
www.goednalaten.nl