Welkom!

Laatste nieuws Manilla

In oktober 2016 is Medical Checks for Children alweer voor de vijfde keer teruggekeerd naar de sloppenwijken van Manilla. Tim en Noor hielden een dagboek bij. Binnenkort volgt het evaluatieverslag en het medisch rapport!