We helpen achtergestelde kinderen in moeilijke omstandigheden

Over MCC

Missie

De missie van Medical Checks for Children is het bevorderen van de gezondheidssituatie van achtergestelde kinderen in moeilijke omstandigheden. Door minimaal 5 achtereenvolgende jaren naar een missiegebied te gaan kunnen wij een generatie kinderen helpen gezond op te groeien. Door hierbij binnen deze termijn de lokale organisatie(s) te betrekken bij onze werkzaamheden hopen wij dat deze ook na ons vertrek in staat zijn de controles voort te zetten.

Visie

MCC verricht haar werkzaamheden vanuit de visie dat ieder kind, naast het recht op leven, liefde en vrijheid, recht heeft op basis gezondheidszorg volgens Europese maatstaven (Verdrag inzake de rechten van het kind, Algemene Vergadering Verenigde Naties, 20 november 1989). Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in ras, geloof, afkomst, geaardheid en lichamelijke dan wel geestelijke gesteldheid.

Werkveld

Medical Checks for Children onderzoekt en behandelt kinderen in achtergestelde gebieden met verminderde toegang tot gezondheidszorg. Daarnaast richten wij ons op gezondheidsvoorlichting en preventie. Jaarlijks controleert MCC zo'n 10.000 kinderen in acht tot tien landen.

Structuur van de organisatie

MCC heeft een vijfkoppig bestuur dat overzicht houdt over de gehele organisatie, ondersteund door diverse werkgroepen. De belangrijkste hierbij is de Werkgroep Missies.