Een nieuwe missie in Afrika: Kameroen!

Kameroen 2016

Een nieuwe missie in Afrika, aan de westkust ten zuiden van Nigeria.

In 2016 gaat MCC in samenwerking met de Stichting OHEDA een exploratieve missie uitvoeren in Edéa, Kameroen. Tijdens deze eerste missie zullen we een inschatting maken van de huidige gezondheidssituatie van de kinderen en voorlichting geven over voeding en hygiene. Edéa is een kleine stad in het Zuid-westen van Kameroen, gelegen tussen de grote steden Douala en heel dichtbij de toeristische stad Kribi. De bevolking leeft in enorme armoede. Veel kinderen zijn dakloos, hebben geen familie om op terug te vallen, kunnen niet naar school en sommige meisjes komen op jonge leeftijd in aanraking met prostitutie.

Om hulp te bieden aan deze kinderen is Stichting OHEDA opgericht in samenspraak met dorpshoofden van omringende dorpen an Edéa. De stichting ondersteunt wees, straat- en gehandicapte kinderen, tiener-moeders en kinderen van gehandicapte of zieke ouders die geen inkomen hebben. Edéa en omgeving heeft geen ziekenhuis of gezondheidscentra. Omdat moeder- en kindsterfte in deze regio hoog is, heeft OHEDA een gezondheidscentrum gebouwd waar de bevolking gratis gezondheidszorg krijgt. De komst van het centrum draagt bij aan verbetering van de medische zorg en  moeder en kindsterfte wordt teruggedrongen. Het gezondheidscentrum organiseert regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten over opvoeding, familieplanning, vaccinatie , soa’s etc.

Wij zijn blij om hier ook te kunnen bijdragen.