Privacy statement

Deze website wordt beheerd door Medical Checks for Children („Medical Checks for Children”).

Wanneer u deze internetsite bezoekt, kan Medical Checks for Children persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Medical Checks for Children zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Deze Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Medical Checks for Children met betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking

Medical Checks for Children verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Bijzondere persoonsgegevens

Het is niet de bedoeling dat Medical Checks for Children via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens verzamelt, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Medical Checks for Children wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om uitdrukkelijke toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Medical Checks for Children uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Cookies

Medical Checks for Children (en/of bepaalde zorgvuldig geselecteerde externe service providers die namens Medical Checks for Children opereren) verzamelen en analyseren gegevens die verbonden zijn aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens, die verzameld worden via cookies, worden onder meer gebruikt om onze website te optimaliseren en om u op geselecteerde websites relevante informatie aan te kunnen bieden. Daarnaast worden cookies gebruikt om u op bepaalde geselecteerde webpagina’s assistentie te kunnen verlenen. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website automatisch aangeboden wordt aan uw browser. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen.

Internetsites van derden

Deze Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met Medical Checks for Children

Indien u geen marketinginformatie van Medical Checks for Children wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via een online verzoek of per post:

Medical Checks for Children, Bezuidenhoutseweg 65, Appartement 60, 2594 AC Den Haag

Als u vragen hebt over deze Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze internetsite, kunt u deze indienen via een online verzoek of per post:

Medical Checks for Children, Herengracht 390, 1016 CJ Amsterdam

Wijzigingen Privacy Statement 

Medical Checks for Children behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.