Onze vrijwilligers checken wereldwijd meer dan 10.000 kinderen per jaar

Ieder kind heeft recht op gezondheid!

Medical Checks for Children (MCC) werkt in landen waar kinderen het nog zonder consultatiebureau en schoolgezondheidszorg moeten stellen. Periodiek medisch onderzoek in de kwetsbare periode van groei en ontwikkeling ontbreekt bij deze vaak kansarme kinderen.

Het werk van MCC is zowel curatief als preventief. De medische activiteiten zijn gericht op het voorkomen van ziekten, op de bescherming en bevordering van de gezondheid evenals op het herstel bij ziekte.

De door MCC ontwikkelde en aangeboden diensten geven antwoord op en inzicht in de lokale medische problematiek door een combinatie van individuele zorg en collectieve zorg. Ter plekke kan MCC in één week een grote groep kinderen (gemiddeld 1000 per missie) op hun gezondheidstoestand preventief screenen en behandelen. Daarnaast geven we voorlichting en en dragen we bij aan kennisvergroting van de lokale groepen/personen.

Dit doen we al bijna 15 jaar met vele vrijwilligers, diverse locaties over de wereld en in intensieve samenwerking met (lokale) organisaties.

Hoe kun je bijdragen?

Mee op missie?

Jaarlijks zendt MCC ongeveer 120 vrijwilligers uit. Deze groep bestaat zowel uit medici als niet-medici. Voordat je mee kunt op missie is het belangrijk om je goed voor te bereiden.

Wij organiseren daarom meerdere informatie-avonden per jaar. Je reis start met het bijwonen van één van deze avonden. Daarin krijg je meer inzicht in het werk van MCC, de effecten van het werk en de ervaringen van eerdere missies.

Als je na de informatie-avond enthousiast bent geworden over het werk van MCC, dan kun je je aanmelden voor een intake. Groepsintakes worden een aantal keer per jaar ingepland. Nadat je de intake hebt doorlopen en de bevestiging hebt ontvangen dat je in principe mee kunt op missie, dan kun je je defnitief aanmelden voor een missie. Laat duidelijk weten welke missie je voorkeur heeft!

… of maak er een -mede- mogelijk

Medical Checks for Children is een kleine en onafhankelijke organisatie en werkt alleen met vrijwilligers. Deze vrijwilligers betalen zelf hun reis- en verblijfkosten.

We hebben financiële middelen nodig om onze werkzaamheden op een goede manier te kunnen uitvoeren. Deze middelen worden gebruikt voor het lokaal aanschaffen van geneesmiddelen en voor lokaal vervoer. We doen alleen de écht noodzakelijke uitgaven.

Wij zijn er dan ook trots op dat 90 cent van iedere gedoneerde euro ook daadwerkelijk wordt besteed aan het doel van MCC: het leveren van basisgezondheidszorg aan kinderen in ontwikkelingslanden.

Je kunt Medical Checks for Children ondersteunen met een financiële gift of – in beperkte mate – met goederen.

Geplande missies

januari

Oeganda Otuke (bekijk)

maart

Kenia West (bekijk)

Kenia Nairobi (bekijk)

juni

Oeganda Oyam (bekijk)

september

Zuid-Afrika Kurisanani (bekijk)

oktober

Zuid-Afrika Tzaneen (bekijk)

november

Nepal Zuid (bekijk)

Laatste Nieuws

Waar kun je ons vinden?

We gaan op uitnodiging

MCC werkt samen met organisaties in de landen waar we actief zijn. Wij doen dit op uitnodiging van de locale partnerorganisatie, waarmee wij waarborgen dat we altijd voldoende inzicht hebben in de situatie ter plaatse en beter kunnen inschatten waar we het hardste nodig zijn. Ook hebben de locale partners de mogelijkheid tot nazorg als we weer uit de missiegebieden weg zijn.