Donatie saturatiemeters Ann van Haren

Donatie saturatiemeters door Ann van de Haven

Op 28 augustus overhandigde anaesthesiste Ann van de Haven uit het Amsterdamse MC Slotervaart drie splinternieuwe liftbox pulseoximeters aan Medical Checks for Children. Haar afscheidsreceptie in verband met haar pensioen stond in het teken van een bijdrage aan veiligere operaties en narcose in ontwikkelingslanden. Op haar verzoek komen de liftbox saturatiemeters (waarde meer dan 1000 Euro) bij MCC’s lokale partnerklinieken terecht in Nepal, Manilla en Kenia.

Beste Ann en Hans,
Medical Checks for Children wil jullie hartelijk bedanken voor deze mooie donatie!