Medical Checks for Children is een CBF Erkend Goed Doel

Waaraan voldoet een Erkend Goed Doel?

Medical Checks for Children is een CBF Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet u zeker dat MCC bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro en verantwoording aflegt.

De kwaliteitseisen worden vastgesteld door een onafhankelijke commissie waarin ook donateurs vertegenwoordigd zijn. De controle door het CBF bestaat uit een jaarlijkse check en eens in de drie jaar een uitgebreide toets. Zo kun je gerust geven aan een Erkend Goed Doel. Meer weten? Kijk op CBF.nl.

Medical Checks for Children is al sinds 1 februari 2011 erkend door het CBF als Goed Doel.

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door Toezichthouder CBF wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Maar liefst 4,4 miljard euro aan geefgeld staat onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door Toezichthouder CBF gevalideerd. Via de banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Informatievoorziening

Als ‘CBF Erkend Goed Doel’ zijn we verplicht om via onze website een aantal gegevens en/of documenten te publiceren. De statuten zijn hieronder te downloaden; de overige gegevens/documenten zijn te vinden in het gedeelte van de ANBI publicatieverplichtingen.

Statuten

De statuten van Stichting Medical Checks for Children zijn hier te downloaden.

Algemeen Nut Beogende Instellingen

Medical Checks for Children is als organisatie geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen).

De ANBI-status waarborgt dat schenkingen aan MCC aan een bekend goed doel worden gegeven, waardoor deze (onder voorwaarden) aftrekbaar zijn van de belasting. Ook MCC zelf geniet enkele belastingvoordelen door deze status te hebben.

Onderdeel van de ANBI-status is de publicatieplicht, waarbij de organisatie transparant dient te zijn met betrekking tot enkele zaken.

Deze informatie is als volgt:

1. De naam van de organisatie:

Stichting Medical Checks for Children

2. Het RSIN-nummer:

815043004

3. De contactgegevens:

Hiervoor verwijzen wij u naar de sitemap onderaan de pagina

4. De bestuurssamenstelling:

Hiervoor verwijzen wij u naar de bestuurspagina, klik hier

5. Het beleidsplan:

Hiervoor verwijzen wij u naar het volgende document, klik hier

6. Het beloningsbeleid:

MCC is een stichting die volledig draait op onbetaalde vrijwilligers. Hierdoor kunnen wij maximaal effectief gebruik maken van elke donatie. Het bestuur is onbezoldigd.

7. De doelstelling:

Hiervoor verwijzen wij u naar de pagina ‘over MCC’, klik hier

Onze doelstellingen zijn ook opgenomen in ons bidbook, klik hier

8. Het verslag van uitgeoefende activiteiten en de jaarrekening:

Jaarlijks stelt MCC een jaarrekening met bijbehorend bestuursverslag. Via de links hieronder kunt u de jaarverslagen inzien.