MCC goes South Africa!

Het Kinderfonds MAMAS zet zich al jaren zeer succesvol in voor concrete, dagelijkse hulpverlening aan kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika. Inmiddels gaat het om 20.000 kinderen die bereikt worden in 24 verschillende projecten, in een land met een van de hoogste inkomensverschillen ter wereld.

Begin dit jaar heeft MAMAS MCC gevraagd om op twee locaties in het Noorden van het land een zogeheten ‘exploratieve’, eerste medische missie op te zetten. De twee locaties zijn door het Kinderfonds geselecteerd, waarbij het fonds de doelgroep van MCC (kwetsbare kinderen tussen 0 en 12 die geen of nauwelijks toegang hebben tot medische zorg) als uitgangspunt heeft genomen.

Met de steun en bemiddeling van het Kinderfonds zal MCC in september 2014 daarom afreizen naar een project in het Noorden van het land (zie de andere missie naar Zuid-Afrika) en naar het Swa Vana Children’s Project in het Noord-Oosten van het land, nabij het Kruger Park.

Het Swa Vana Children’s Project werd in 2004 opgericht door inspirerende, lokale projectmoeders in de provincie Mpumalanga, dicht in de buurt van de stad Hazyview. MCC zal in hun drie protégé dorpen Huntington, Lilydale en Justicia in totaal (maximaal) 1000 kinderen medisch gaan onderzoeken en waar mogelijk behandelen. Veelal betreft het kinderen in grote armoede, waar geweld, ziekte en AIDS, ondervoeding en verwaarlozing hun sporen hebben achter gelaten.

Medisch zullen wij naast het verlenen van directe medische zorg de samenwerking verder exploreren met het Bushbuckridge Healthcare Center, opgericht door de Nederlandse arts Hugo Tempelman.

In de laatste jaren is er veel vooruitgang geboekt in de algehele gezondheidszorg van moeder en kind, door het terugdringen van de HIV-transmissie in een land waar meer dan 15 procent van de bevolking HIV/AIDS heeft. Inmiddels hebben 9 van de 10 vrouwen die HIV+ zwanger zijn en/of borstvoeding geven, gratis toegang tot antivirale therapie.

Voor een zo gezond mogelijk leven is het echter belangrijk dat de patiënten de AIDS remmers en tuberculose medicatie correct innemen en daarbij voldoende en gevarieerd eten. Voor ruim 10 van de 18 miljoen Zuid-Afrikaanse kinderen is dit nog niet het geval: zij leven nog in (grote) armoede.

Zuid-Afrika doet op veel vlakken inspanningen om deze armoede terug te dringen. Als een van de weinige Afrikaanse landen heeft het een systeem van een basisinkomen voor de armste burgers.

Op deze manier worden 4 van de 10 miljoen kinderen bereikt, met 20 euro per maand per kind. Binnenkort zal de bovengrens van 14 jaar naar 18 jaar gaan, om nog meer kinderen en tieners in armoede te bereiken. Zes miljoen kinderen zijn/blijven van deze hulp echter nog uitgesloten.

Met vereende krachten wordt er op een integrale manier gewerkt aan het verbeteren van hun kwaliteit van leven. Ook MCC draagt hier met een medische missie voor deze doelgroep aan bij.

Voor onze exploratieve missie hebben wij uw steun hard nodig en zijn wij onder meer op zoek naar teamcaptains voor de sponsoring van deze mooie samenwerking van MCC en het Swa Vana Children’s project van de MAMAS in september 2014.