Kameroen

Kameroen, een nieuwe missie in Afrika!

Een nieuwe missie in Afrika, aan de westkust ten zuiden van Nigeria.

In 2016 gaat MCC in samenwerking met de Stichting OHEDA een exploratieve missie uitvoeren in Edéa, Kameroen. Tijdens deze eerste missie zullen we een inschatting maken van de huidige gezondheidssituatie van de kinderen en voorlichting geven over voeding en hygiene. Edéa is een kleine stad in het Zuid-westen van Kameroen, gelegen tussen de grote steden Douala en heel dichtbij de toeristische stad Kribi. De bevolking leeft in enorme armoede. Veel kinderen zijn dakloos, hebben geen familie om op terug te vallen, kunnen niet naar school en sommige meisjes komen op jonge leeftijd in aanraking met prostitutie.

Om hulp te bieden aan deze kinderen is Stichting OHEDA opgericht in samenspraak met dorpshoofden van omringende dorpen an Edéa. De stichting ondersteunt wees, straat- en gehandicapte kinderen, tiener-moeders en kinderen van gehandicapte of zieke ouders die geen inkomen hebben. Edéa en omgeving heeft geen ziekenhuis of gezondheidscentra. Omdat moeder- en kindsterfte in deze regio hoog is, heeft OHEDA een gezondheidscentrum gebouwd waar de bevolking gratis gezondheidszorg krijgt. De komst van het centrum draagt bij aan verbetering van de medische zorg en moeder en kindsterfte wordt teruggedrongen. Het gezondheidscentrum organiseert regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten over opvoeding, familieplanning, vaccinatie , soa’s etc.

Wij zijn blij om hier ook te kunnen bijdragen.

Deze missie is inmiddels afgerond.

Status

Afgerond

Datum

28 april 2016

Locatie

Kameroen

Aantal donateurs

0

Missienieuws

Kameroen 2016

Missieleiders

Dini van der Worm en Bram Felius

Bram Felius is in het dagelijks leven kinderarts en sinds 2013 medisch leider van deze missie naar Bangladesh.

Dini is sinds 2011 met MCC meegeweest naar Tanzania en Bangladesh en sinds 2013 ook missieleider. Verder was zij ook actief als lid van de intakecommissie en als bestuurslid van MCC.