Kenia Bomani
Kenia Bomani
Kenia Bomani
Kenia Bomani

Kenia Bomani

In juli 2019 zal er een exploratieve missie naar Bomani in Kenia (Oostkust ten noorden van Mombassa) georganiseerd worden.

In Bomani gaat Medical Checks for Children samenwerken met het North Coast Medical Training College (NCMT) en daarnaast het Community Health Promotion Fund (CHPF). Binnen de NCMT worden opleidingen gegeven op gebied van gezondheidszorg, zoals community health, verpleegkundige, voeding en dietiek, clinical officers, etc. NCMT heeft studenten vanuit de rurale gebieden. Recent heeft het NCMT community health aan hun curriculum toegevoegd.

In de omgeving van Bomani zullen we de kinderen op diverse scholen in een aantal omringende dorpen gaan bezoeken. Op deze scholen zullen we de kinderen tussen de 0-12 jaar gaan nakijken en behandelen waar nodig. Belangrijk onderdeel zal ook de onderlinge uitwisseling van kennis met de studenten en docenten van NCMT zijn. Waar mogelijk zullen zij ook een rol krijgen in het medical camp, zoals bij voorbeeld als vertaler, bij de voorlichting van de kinderen tijdens het medical camp, maar ook in de uitvoering van surveys op gebied van moeder/kind zorg, vaccinaties, kindersterfte en beschikbaarheid van voedingsmiddelen. Voor NCMT is ook van belang om de studenten verder kennis te laten maken met community health in de praktijk; studenten kunnen dan ook een rol gaan spelen bij de opvolging van adviezen na het medical camp.

Ondertussen zijn de voorbereidingen in volle gang!

Status

Afgerond

Datum

29 juni 2019

Locatie

Kenia Bomani

Aantal donateurs

1

Missienieuws

Kenia Bomani

Missieleiders

Iris Jansen, Véronique Schram en Iris van de Gevel

Voor deze exploratieve missie naar Bomani Kenia is Iris Jansen de medische missieleider. Zij is in haar dagelijks leven huisarts.

De organisatorische missieleiders zijn Véronique Schram en Iris van de Gevel. Beide hebben jarenlange ervaring in het leiden van (exploratieve) MCC missies en hebben er ontzettend veel zin in om kinderen te checken op deze nieuwe locatie in Kenia.

Kenia Bomani 2019

Foto Impressie

Vrienden van de missie