Nepal Pokhara
Nepal Pokhara
Nepal Pokhara
Nepal Pokhara
Nepal Pokhara
Nepal Pokhara
Nepal Pokhara

Nepal Pokhara

Missie in de omgeving van Pokhara, in dorpen aan de voet van de Himalaya

Van 20 tot en met 26 april 2015 vond de afsluitende Medical Checks for Children missie naar de dorpen aan de voet van de Himalaya plaats.

De missies vonden plaats een paar uur rijden ten oosten van Pokhara in een afgelegen gebied waar nauwelijks medische voorzieningen zijn. De noodzaak tot toegang tot een vorm van medische ondersteuning voor de kinderen in de armste dorpen in dit gebied heeft ertoe geleid dat MCC hier jarenlang missies heeft uitgevoerd. Van 2007 tot 2010 werden elk jaar wisselende scholen bezocht. Vanaf 2011 is gekozen voor meer continuïteit door het checken op grotendeels dezelfde scholen.

De MCC missies hebben sinds 2007 plaatsgevonden in samenwerking met de Pahar Trust, een Brits-Nepalese organisatie. De Pahar Trust bouwt duurzame scholen in afgelegen gebieden in Nepal en heeft als doel om ook de armste kinderen een kans op kwalitatief goed onderwijs te geven. Pahar Trust wil bijdragen aan de gezonde ontwikkeling van kinderen in de breedste zin.

Vanuit dat oogpunt heeft de Pahar Trust de bouw van Duipiple Hospital mede mogelijk gemaakt; een klein ziekenhuisje dat 24 uur per dag wordt bemand door onder meer een arts en verpleegkundige. Er zijn faciliteiten voor basale diagnostiek zoals bloedonderzoek en röntgenfoto’s. Duipiple Hospital staat tegenover de Bairab Kali School, waar MCC sinds 2011 het grootste deel van de checks heeft uitgevoerd.

Sinds 2013 (video-impressie) werkt MCC nauw samen met Duipiple Hospital. Hierdoor werd het mogelijk om ons project in 2015 te gaan overdragen. Het personeel van Duipiple Hospital was tijdens de missie in 2015 nauw betrokken bij de checks en de organisatie eromheen. Tijdens de missie hebben de MCC missieleider en de arts en manager van Duipiple Hospital samen plannen opgesteld hoe zij de komende jaren, in contact met het MCC team, zelf de checks uit willen gaan voeren.

Tijdens de voorlaatste check dag op 25 april 2015, werd Nepal getroffen door een verwoestende aardbeving. Het MCC team, de lokale vrijwilligers en de bewoners van het dorp waar op dat moment de check plaatsvond zijn gelukkig ongedeerd gebleven. Dat geldt echter helaas niet voor bewoners van veel andere bergdorpen en van Kathmandu. Het totaal aantal slachtoffers wordt geschat op meer dan 9000 en de impact op het complete land is onvoorstelbaar groot.

De focus van de Pahar Trust, Duipiple Hospital en de lokale vrijwilligers werd verlegd naar noodhulp en wederopbouw. Vrijwilligers van het MCC team van 2015 hebben in Nederland een steunactie opgezet.

Vanwege de gevolgen van de aardbeving gecombineerd met de beperkte toevoer van medicatie door de grensblokkade tussen India en Nepal in 2015 en 2016 heeft Duipiple Hospital nog niet de kans gehad om nieuwe checks te organiseren. Zij gaan dit weer oppakken zodra de lokale omstandigheden dit toe laten. De MCC missieleiding blijft hierbij voor raadpleging en ondersteuning beschikbaar.

Deze missie is afgesloten

Status

Afgerond

Datum

20 april 2015

Locatie

Nepal Pokhara

Aantal donateurs

4

Missienieuws

Nepal Pokhara 2011

Missieleiders

Marloes van Kasteren en Gerrit Nieuwenhuis

Marloes: In 2009 nam ik voor het eerst deel aan een MCC missie in Nepal. Ik was verkocht! Het was een geweldige ervaring en een verrijking voor mijn werk als huisarts. Sinds 2010 ben ik medisch eindverantwoordelijke voor de Pokhara missie.

Gerrit: Nadat ik mijn praktijk als advocaat beëindigd had ben ik actief geworden voor Medical Checks for Children. Eerst als missielid en later als organisatorische missieleider voor de missie naar Pokhara.

Nepal Pokhara missieleiders

Foto Impressie

Vrienden van de missie

  • Nienke Josephus Jitta, Almelo
  • Wendelyn Disse, Vinkeveen
  • Henk Leisink, Soest
  • F. Van de Gevel, Breda