MCC bestuursbericht

Beste MCC-vrijwilligers,

Waar in juli en augustus voorzichtig optimisme overheerste en bij mij langzaam de gedachte kwam dat een MCC medical camp in november/december misschien toch nog tot de mogelijkheden zou behoren, zitten we nu opeens weer in de realiteit van de tweede golf.

En alle gedachten aan langzaam weer wat opschalen en elkaar misschien weer een keer in persoon zien en spreken, zijn alweer in de verdrukking gekomen door opnieuw beperkingen in het dagelijks leven. Ook onze informatiebijeenkomst voor vrijwilligers hebben we door moeten schuiven naar 2021 net als de medical camps.

En hoe lastig het in Nederland ook kan zijn om aan deze beperkingen te wennen, voor onze partner organisaties op de plekken waar wij onze medical camps doen is de realiteit vaak nog heftiger. Op veel plaatsen zijn zij bezig met het uitdelen van voedselpakketten op scholen en in gebieden waar de bevolking door de lokale maatregelen bedreigd wordt in hun bestaan.

De verhalen over hoe de Lock downs in bv Afrika gehandhaafd worden zijn toch een van een andere orde dan wat wij van onze Boa’s gewend zijn en de gevolgen hiervan voor de lokale bevolking ook. Juist nu is het belangrijk dat er grote internationale organisaties zoals bv de WHO, Unicef en Care International zijn die ook tijdens deze globale pandemie ook opkomen voor deze landen.

Wij gaan ook gewoon door, houden contact met onze lokale partners en zijn er klaar voor om in 2021 direct weer te kunnen gaan als de internationale situatie dit toe laat! Dus blijf je ook ook gewoon voor 2021 weer opgeven voor missies en kom naar de informatieavonden in 2021.

Tot snel.

Nadine van Dijk
Voorzitter Medical Checks for Children

Foto’s van projecten van het Kinderfonds MAMAS in Zuid-Afrika, Sapana village Lodge in Nepal en Sophia Foundation for Children in Kenya.